pl en
Ambasador dobrego smaku
Ambasador
dobrego smaku
 Na dobry początek dnia
Na dobry początek dnia

Ogłoszenie o przetargu 20.05.2019

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości  ( po byłych punktach skupu mleka) położonych w:

Siennica Nadolna gmina Krasnystaw działka Nr 549 o powierzchni 0,08 ha zabudowana budynkiem punktu skupu mleka. Cena wywoławcza – 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Sitno gmina Zamość działka Nr 461/7 o powierzchni 0,1 ha zabudowana budynkiem punktu skupu mleka. Cena wywoławcza 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych)
                

Oferty wraz z proponowaną ceną, w zamkniętych kopertach należy składać    w terminie do 31.05.2019 r. na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

Borowa 4   22-300 Krasnystaw.
                  

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu przetargu można uzyskać    w siedzibie Spółdzielni w dniach roboczych (pon – pt) w godz. 7°° – 15°° oraz telefonicznie pod nr. (082 576 28 61 wew.- 358).