pl en

Ogłoszenie o przetargu 25.07.2019

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości ( po byłych punktach skupu mleka) położonych w:

  1. Siennica Nadolna gmina Krasnystaw działka Nr 549 o powierzchni 0,08 ha zabudowana budynkiem punktu skupu mleka. Cena wywoławcza – 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2. Sitno gmina Zamość działka Nr 461/7 o powierzchni 0,1 ha zabudowana budynkiem punktu skupu mleka. Cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)


Oferty wraz z proponowaną ceną, w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 31.07.2019 r. na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie: ul. Borowa 4 22-300 Krasnystaw.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dniach roboczych (pon – pt) w godz. 7°° - 15°° oraz telefonicznie pod nr. (082 576 28 61 wew.- 358).