pl en

Ogłoszenie o przetargu 7.03.2024

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości po byłych punktach skupu mleka w miejscowościach:

 • Tarzymiechy Gmina Izbica Nr działki- 864 o powierzchni 0,20 ha.(prawo wieczystego użytkowania)
  Cena wywoławcza – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
 • Teratyn Gmina Uchanie Nr działki- 249 o powierzchni 0,05 ha.(prawo wieczystego użytkowania)
  Cena wywoławcza – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 • Drogojówka Gmina Trzeszczany Nr działki- 63/4 o powierzchni 0,0818 ha.(prawo wieczystego użytkowania)
  Cena wywoławcza – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
 • Ożarów Gmina Jastków Nr działki- 162/4 o powierzchni 0,15 ha.(prawo własności)
  Cena wywoławcza – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)


Oferty wraz z proponowaną ceną, w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 29.03.2024 r. na adres Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dniach roboczych (pon. – pt.) w godz. 7°° - 15°° oraz telefonicznie pod nr (82 576 28 61 wew.- 358)