pl en

Dostawcy mleka OSM Krasnystaw nagrodzeni podczas prestiżowej imprezy

W dniach 30 czerwca – 1 lipca w Sitnie (powiat zamojski) odbyła się najstarsza w Polsce Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Była to już 32. edycja tego prestiżowego wydarzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ma powody dumy, gdyż współpracujący ze spółdzielnią dostawcy odnieśli na wystawie znaczące sukcesy.

Nagrodzeni hodowcy, to gospodarstwo Agromarina oraz Pan Marek Maziarczyk z Wierzby. Agromarina zdobyła czemponat w kategorii jałowic 12-13 miesięcy oraz w kategorii jałowic 18-21 miesięcy. Ponadto, jałówka z hodowli Agromarina została czempionem czempionów. Wspomniane gospodarstwo zdobyło też wiceczmpionat w kategorii krów pierwszej laktacji. Pan Marek Maziarczyk z Wierzby może pochwalić się zwycięstwem swojego zwierzęcia w kategorii krów trzeciej i dalszej laktacji.

Tradycją jest, że podczas wystawy w Sitnie OSM Krasnystaw wręcza pamiątkowe statuetki wszystkim dostawcom wystawiającym swoje bydło oraz tym, którzy odnieśli sukces podczas organizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Mlecznej Gali. Statuetki wręczył hodowcom Prezes OSM Krasnystaw, Tadeusz Badach.

Warto przypomnieć, że podczas odbywającej się w Warszawie Mlecznej Gali prestiżowe wyróżnienia otrzymały w tym roku dwa gospodarstwa z Lubelszczyzny, któredostarczają mleko do OSM Krasnystaw – Pan Marcin Stachowicz, Prezes Montagro Sp. z o.o. w Wierzbicy oraz Państwo Małgorzata i Leszek Dusznik prowadzący gospodarstwo rolne w miejscowości Wierzba. Montagro Sp. z o.o. z Wierzbicy zdobyło I miejsce w kategorii stad w rasie montbeliarde z wynikiem 9 985 kg surowca rocznie, natomiast Państwo Małgorzata i Leszek Dusznik zwyciężyli z rekordową wydajnością 14 639 kg w odniesieniu do wielkości stada 50-150 sztuk. Co więcej, Pani Małgorzata Dusznik znalazła się w gronie 5 najlepszych hodowców w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat.