pl en

Zwycięzcy Mlecznej Gali

Dostawcy mleka OSM Krasnystaw z miejscowości Wierzbica oraz Wierzba w Województwie Lubelskim po raz kolejny zwycięzcami Mlecznej Gali

W czwartek 17 maja 2018 r. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka już po raz piąty uhonorowała najlepszych hodowców bydła mlecznego i producentów mleka w kraju. Podczas odbywającej się corocznie w Warszawie Mlecznej Gali prestiżowe wyróżnienia otrzymały dwa gospodarstwa z Lubelszczyzny, które dostarczają mleko do OSM Krasnystaw – Pan Marcin Stachowicz, Prezes Montagro Sp. z o.o. w Wierzbicy oraz Państwo Małgorzata i Leszek Dusznik prowadzący gospodarstwo rolne w miejscowości Wierzba. Honorowy Patronat nad Mleczną Galą 2018 objęli Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz Morawiecki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel.

Podczas uroczystości w Warszawie przedstawiono laureatów 7 kategorii pod względem wydajności od krów w poszczególnych rasach oraz 7 kategorii pod względem rekordowych wydajności w odniesieniu do wielkości stad. Montagro Sp. z o.o. z Wierzbicy zdobyło I miejsce w kategorii stad w rasie montbeliarde z wynikiem 9 985 kg surowca rocznie, natomiast Państwo Małgorzata i Leszek Dusznik zwyciężyli z rekordową wydajnością 14 639 kg w odniesieniu do wielkości stada 50-150 sztuk.

Ponadto, z okazji 5 jubileuszu Mlecznej Gali, zespół oceniający przeanalizował wyniki tych gospodarstw, które były laureatami wszystkich 5 edycji wydarzenia
i wyselekcjonował najlepszych z najlepszych. Tzw. „Piątka na piątkę” to pięciu producentów mleka, którzy w swoich rasach i specjalizacjach osiągnęli największy progres i stali się przez to ich nieformalnymi liderami wzrostu. W gronie 5 najlepszych hodowców w Polsce znalazła się Pani Małgorzata Dusznik, której gospodarstwo dostarcza mleko do OSM Krasnystaw.

Gala jest także okazją do podziękowania zakładom mleczarskim, które aktywnie wspierają hodowców bydła mlecznego w ich codziennej pracy. Wśród wyróżnionych znalazła się także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

Gwarantami wysokiej jakości mleka są czyste środowisko i brak ingerencji człowieka w pozyskiwany z hodowli surowiec. Dlatego też, dostawcy mleka OSM Krasnystaw to najlepsze gospodarstwa z najczystszego regionu Unii Europejskiej, jakim jest Lubelszczyzna. Co więcej, hodowcy dostarczający mleko do krasnostawskiej mleczarni zobowiązani są do tego, aby pokarm, którym karmione jest ich bydło był wolny od pasz zawierających GMO. Wszystkie produkty OSM Krasnystaw są żywnością wolną od jakichkolwiek genetycznych modyfikacji, co potwierdzają stosowne certyfikaty