pl en

Ogłoszenie o przetargu 17.05.2024

Ogłoszenie o przetargu 17.05.2024

             Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości   po byłych punktach skupu mleka w miejscowościach:

  •  Drogojówka Gmina Trzeszczany   Nr działki- 63/4 o powierzchni 0,0818 ha.(prawo wieczystego użytkowania)

          Cena wywoławcza – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

  •  Ożarów gmina Jastków   Nr działki- 162/4 o powierzchni 0,15 ha.(prawo własności)

          Cena wywoławcza – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Oferty wraz z proponowaną ceną, w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 07.06.2024 r. na adres Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie ul. Borowa 4,   22-300 Krasnystaw.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu przetargu można uzyskać  w  siedzibie Spółdzielni w dniach roboczych (pon. – pt.) w godz. 7°° - 15°° oraz telefonicznie        pod nr (82 576 28 61 wew.- 358)